Profilgruppen

Det omfattande samarbetet mellan Touch Coating och ProfilGruppen har pågått under lång tid. Nu utvecklas det ytterligare genom bearbetning som innebär en rad fördelar.

– Samarbetet kring kapning och bearbetning av våra aluminiumprofiler har nyligen inletts och är ännu i sin linda. Men vi är mycket positiva till detta och har stora förhoppningar på sikt kring vårt utökade samarbete, framhåller inköpschef Anders Månsson på ProfilGruppen.

En rad fördelar

ProfilGruppen, med huvudkontor och produktionsanläggning i Åseda, är ett svenskt bolag som marknadsför, utvecklar och tillverkar kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Merparten av kunderna finns i Västeuropa och verkar inom bland annat fordons-, elektronik och telecom-, interiör- samt industri- och byggsektorn.

– Verksamheten startade 1981 och vuxit och utvecklats med en allt större marknad och inom flera kundområden, berättar Anders Månsson.

Touch Coating är sedan etableringen i Lessebo huvudleverantör inom lackering i kort bit till ProfilGruppen. Förutom den geografiska närheten betonar Anders Månsson en rad ytterligare fördelar.

– Touch Coating är duktiga och satsar mycket på sitt kvalitetsarbete. Certifiering enligt ISO/TS 16949 efterfrågas av kunderna och visar att våra leverantörer lever upp till kvalitetskraven.

Utvecklande samarbete

Att Touch Coating numera kan erbjuda enklare skärande bearbetning i form av kapning, borstning och stansning är ytterligare ett led i utvecklingen av det omfattande samarbetet med ProfilGruppen.

– Vi har drivit detta tillsammans och det innebär flera positiva fördelar. Leverantörskedjan blir kortare och det medför bland annat mindre transporter och stora ledtidsbesparingar. Dessutom satsar Touch Coating på utökade lagrings- och logistikmöjligheter som är mycket positivt för vårt fortsatta samarbete, konstaterar Anders Månsson.