Touch Coating AB i Lessebo

Touch Coating Lessebo AB sysslar med ytbehandling av metaller upp till 3 meters längd. Kunderna är i stor utsträckning tillverkare av profiler i aluminium. Även vissa stålkonstruktioner ingår i detaljfloran.

Maskinparken är två lackeringslinor med varsin online niostegs förbehandling av tunneltyp.

Kundfloran är bred och detaljer till tunga fordon, personvagnar, telecom och möbler förekommer. Vi har även 1 000 kvm monteringsyta där kunden kan köpa önskad servicegrad av montering eller kundanpassad paketering.

Vi kör volymer från 100 detaljer till 500 000 detaljer per år.
Detaljmåtten L= 3 000 B= 700 H= 1 200 mm kan produceras.