ABB

Det slår en hur ett stort välkänt företag som ABB med verksamhet över hela världen, också självklart ger arbete till och har nytta av många skickliga mindre underleverantörer runtom i Sverige. Hur det bland kraftprodukter, nyckelkomponenter för överföring och distribution av elektrisk energi, nyckelfärdiga system och tjänster för kraftöverförings- och distributionsnät, generatorer, lågspänningsprodukter, instrumentprodukter och kraftelektronik, även finns en liten grå aluminiumkapsling som alla kommit i kontakt med i vardagen.

De där grå kapslingarna, ett par decimeter höga och någon decimeter breda, med en på-av-brytare på sidan och som sitter på väggen i till exempel en typisk villakällare, garage eller på en ladugårdsvägg. Sådana görs av ABB och målas av Touch Coating. Fast Harri Gröhn, strategisk inköpare på ABB kallar det mer korrekt för sidomanövrerad säkerhetsbrytare.

Det är många detaljer i vår tillvaro som kräver precision i tillverkningen, som till exempel säkerhetsbrytarna. När de målas måste de först omsorgsfullt maskas så att det inte lägger sig någon färg i till exempel packningsspåret.

– Vi kunde ha lagt den här målningen någon annanstans i världen, säger Harri Gröhn, men för oss är det oerhört viktigt att vi kan lita på målningskvalitén och hållbarheten. Färgen måste hålla i alla väder. – Därför är det Touch Coating som gör jobbet åt oss. De har visat att de gör ett kvalitetsjobb.