Mönsterås Metall

Mönsterås Metall är ett familjeföretag i andra generationen, startade 1955 och är specialiserat på gjutning av aluminium, och bearbetning av det gjutna godset.

Företaget använder sig av både sandgjutning, kokillgjutning, pressgjutning och gipsgjutning. I till exempel den traditionella pressgjutningen, är pressgjutningsverktyget i stål och den smälta aluminiumen sprutas in i formen under högt tryck. Gjutningen sker som regel i helautomatiserade maskiner. I pressgjutningen framställs komplicerade detaljer med stor måttnoggrannhet och ytfinhet i större serier, ibland upp till hundratusentals detaljer.

– Pressgjutningen är den vanligaste gjutformen hos oss, och vi tillverkar mycket åt den traditionella verkstadsindustrin, säger Anders Tegnemo, vd för Mönsterås Metall. Bland produkterna märks allt från detaljer till pneumatiska handverktyg, pumpdetaljer, detaljer för entreprenad maskiner, marint bruk med mera.

När det sedan gäller ytbehandling och målning arbetar man tillsammans med bland andra Touch Coating, både när det gäller korta serier och stora volymer.

– Touch Coating har en stor flexibilitet, säger Anders, och kan både förbehandling och pulverlack. Ett detaljrikt arbete som kräver ett ömsesidigt samarbete för att finna de bästa lösningarna, och med Touch Coating har vi ett mångårigt gott samarbete.