Åges Metallgjuteri AB

Åges är idag ett av Sveriges största gjuterier av aluminium. Detaljer tillverkas till en bred marknad. Fordonsindustrin och telecom är branscher där företaget levererat detaljer till. Åges har också en bred erfarenhet av bearbetning av gjutgods. Tillsammans med ytbehandling ger detta en helhetslösning för kunden.

– Vi har ett antal projekt tillsammans med Touch Coating både i Lessebo och Vimmerby. Samarbetet har varit förvånansvärt friktionsfritt så här långt.

– Detaljer som vi levereras till Tyskland, där ingångskraven varit stora har lagts till Touch. Men kvalitén och leveranssäkerheten har tillgodosett även de Tyska förväntningarna.

– Touch har även förbehandlat och lackerat detaljer till lastbilar åt oss i åtta år. Det finns en anledning till att vi inte har för avsikt att byta leverantör, avslutar VD Tommy Gunnarsson.