Referenser

Touch Coating AB:s kunder är oftast tillverkande förtetag innom lättmetall.
På så sätt är vi indirekt verksamma inom ett brett segment.
Områden som fordon, telekom och möbelindustrin ingår som delar i en större kaka.