Anläggningar

Produktionen inom Touch Coating sker vid två anläggningar placerade i Lessebo respektive Vimmerby.

Touch Coating i Lessebo AB

Touch Coating Lessebo AB utför ytbehandling av metaller upp till tre meters längd. Kunderna är i stor utsträckning tillverkare av profiler i aluminium. Även vissa stålkonstruktioner ingår i detaljfloran.

Maskinparken består av två separata lackeringslinor med varsin online 9-stegs förbehandling av tunneltyp för stål, zink och aluminium. Anläggningen är anpassad för de allra högsta kvalitetskraven enligt bland annat Qualicoat, GSB, RoHS och REACH.

Pulverappliceringen sker via två Wagner inklusive det digitala styrsystemet Profitech med touchskärmar och datoriserad receptbehandling. Pulverboxarna är av typen SuperCube.
Den optiska avläsningen av detaljerna innan behandlingen ger pålitlig repeterbarhet och optimalt resultat.

I Lessebo finns en omfattande kapacitet och möjlighet till leverans av stora volymer. Här utförs även enklare bearbetning samt montering och kundanpassad paketering. Godsstorlekar upp till 3 000 mm (längd), 1 200 mm (höjd) och 700 mm (bredd).

 

Touch Coating i Vimmerby AB

Touch Coating AB i Vimmerby arbetar nästan uteslutande med lackering av gjutna lättmetaller och bearbetade aluminium profiler. Anläggningen omfattar förbehandling i en 21-stegs doppautomat samt en pulverlackeringslina.

Doppautomaten består av kromfri Gardabond 4707 och kromfri Oxilan 0500. I förbehandlingen finns också tre olika avfettare för olika metaller – varav en vax/släppmedelsstripper för pressgjutet gods – samt bet/deoxideringsbad för pressgjuten aluminium, strängsprutad aluminium och aluminiumplåt. Här finns också en bet för pressgjuten magnesium. Allt inom ramen för RoHS (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment) och REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).

En stor del av detaljerna genomgår även avancerad manuell maskering innan lackering.

Pulverappliceringen sker via en Wagner Digitec med SuperCube plastbox inklusive pulverkök. Styrenheten möjliggör receptbehandling och återvinning av alla färger redan vid låga volymer.

I Vimmerby lackeras allt från enstaka detaljer till provserier på 1 miljon detaljer per år. Godsstorlek upp till 2 400 mm (längd), 1 100 mm (höjd) och 400 mm (bredd).